Kraken

Hieronder vind je de spelregels van Kraken. Kraken wordt gespeeld met de spelregels van Amsterdams Klaverjassen en er wordt verplicht gespeeld. Hieronder dus alleen de specifieke extra informatie over Kraken.

Introductie

Kraken is een variant op Klaverjassen. Bij kraken moet je verplicht spelen op een kleur (de speler links van de deler mag de troefkleur bepalen) en de tegenstander mag bepalen of ze denken dat je nat gaat en dan kunnen ze kraken. Als de tegenpartij kraakt, mag de spelende partij daarna nog rekraken of herkraken en na een herkraak mag de tegenpartij nog superkraken. Bij elke kraak worden de punten van die ronde verdubbeld (de roem telt niet mee bij de verdubbeling). Bij een normale partij gaat het dus om 162 punten + roem, bij een kraak om 324 punten + roem, bij een herkraak om 648 + roem en bij een superkraak om 1296 punten +roem. Je kraakt dus als je denkt dat de spelende partij nat gaat (= minder dan de helft van de punten gaat halen). De partij die gaat of die gekraakt heeft (kraak, herkraak of superkraak) moet meer dan de helft van de punten halen, anders gaan ze nat en verliezen ze een spel.
Kraken wordt daarnaast gespeeld met troef in de hand aan het begin van een ronde. De partij die samen de meeste troef in de hand heeft, krijgt deze roem toegekend (de roem van de tegenpartij wordt dan afgekeurd). Echter stuk (Heer + Vrouw van troef) kan niet worden afgekeurd en telt altijd mee. Als beide partijen evenveel roem in de hand hebben, dan krijgt ieder zijn eigen roem.

Puntentelling roem in de hand

Hieronder staat een table met de puntentelling voor roem in de hand voor kraken.

NaamWaardeOmschrijving
Driekaart20 puntenDrie opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur.
Vierkaart 50 puntenVier opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur.
Vijf- of zes-kaart100 puntenVijf of meer opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur.
Stuk20 puntenHeer en Vrouw van de troefkleur.
Vier dezelfde plaatjes100 puntenVier vrouwen, heren of azen.
Vier negens150 puntenVier negens.
Vier boeren200 puntenVier boeren.